• POSNET THERMAL XL

    Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych!

  • NOVITUS NANO E

    Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż (przenośną), lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię...

  • INNOVA PROFIT EJ

    Najnowszy model znanej i bardzo cenionej przez klientów drukarki fiskalnej przeznaczonej do małych i średnich sklepów oraz gastronomii

Tanie Kasy Fiskalne

Jezeli jestes zainteresowany swiadczeniem przez nasza firme uslug serwisowych i napraw swojego urzadzenia fiskalnego wypelnij formularz

PRZEJECIE SERWISU JEST MOZLIWE NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadac kasy rejestrujace, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz.185 i Nr 41, poz. 365) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 11.


2. Zmiana obslugi serwisowej kasy nie wynikajaca z naruszenia zasad jego prowadzenia moze byc dokonana na wniosek podatnika za zgoda producenta lub importera, z tym, ze nie moze on odmówic dokonania zmiany serwisu jezeli warunki cenowe i inne miejsca jego swiadczenia sa korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie producent lub importer zawiadamia wlasciwy urzad skarbowy w terminie 7 dni od jej dokonania.

Copyright © 2019. HUNTER KOMPUTERY  Rights Reserved.