• POSNET THERMAL XL

  Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych!

 • NOVITUS NANO E

  Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż (przenośną), lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię...

 • INNOVA PROFIT EJ

  Najnowszy model znanej i bardzo cenionej przez klientów drukarki fiskalnej przeznaczonej do małych i średnich sklepów oraz gastronomii

Tanie Kasy Fiskalne

Likwidacja kasy fiskalnej wymaga współdziałania podatnika, serwisanta oraz urzędnika urzędu skarbowego.

W związku z likwidacja następuje bowiem zaprzestanie pracy kasy w trybie fiskalnym W związku z tym należy:

 • umówić się z urzędnikami urzędu skarbowego oraz z serwisantem (miejsce, data, godzina) na spotkanie w celu dokonania określonych czynności:
 • podczas spotkania:
  • dokonać oględzin kasy;
  • dokonać oględzin plomb
  • wydrukować łączny raport okresowy;
  • sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru;
 • wydać modułu fiskalnego kasy fiskalnej serwisantowi.

Na spotkanie warto umówić się wcześniej, urzędnicy mogą nie mieć wolnego czasu tego samego czy następnego dnia. Z reguły urzędują w godzinach porannych (do 10-tej), gdyż później odbywają się zazwyczaj spotkania w sprawie kas fiskalnych u podatników. Spotkanie może odbyć się w miejscu zainstalowania kasy, albo w urzędzie skarbowym.

Jeżeli nie masz serwisanta - podpisz umowę przed zgłoszeniem do urzędu skarbowego zakończenia jej pracy w trybie fiskalnym.

Warto również pamiętać, że likwidacja działalności przed upływem 3 lat od zainstalowania kasy fiskalnej zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi 50% ceny kasy fiskalnej.

Zawieszenie

Nie wymaga takich czynności zawieszenie działalności gospodarczej. Jednak w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT przez naczelnika urzędu skarbowego z powodu zaprzestania w wykonywaniu przez tegoż podatnika czynności opodatkowanych należy tych czynności jednak dokonać. W trybie fiskalnym mogą pracować jedynie podatnicy VAT, czynni albo zwolnieni podmiotowo.

Podatek dochodowy

Dla celów podatku dochodowego należy ująć kasę fiskalną w remanencie likwidacyjnym. Pomimo braku modułu fiskalnego ma ona jednak swoją wartość. Można też sporządzić protokół jej likwidacji i po prostu ją wyrzucić (po opisanych wyżej czynnościach). Trzeba to jednak zrobić przed dniem likwidacji, aby w dniu likwidacji nie musiała zostać ujęta w remanencie likwidacyjnym.

Czasem zdarza się, że kasę fiskalną zabiera po prostu serwisant uczestniczący w zakończeniu pracy w trybie fiskalnym. Jeżeli:

 • zabiera ją nieodpłatnie, to albo trzeba wpierw kasę zlikwidować, a potem oddać odpad serwisantowi, albo też trzeba naliczyć podatek VAT od nieodpłatnego przekazania towaru, w stosunku do którego odliczono wcześniej podatek VAT;
 • jeżeli zabiera ją odpłatnie, trzeba wystawić fakturę dostawy; jeżeli po prostu w zamian za usługę sporządzenia protokołu zakończenia pracy w trybie fiskalnym dostaje kasę za darmo, obie strony powinny sobie wystawić faktury: serwisant za usługę, podatnik za kasę, po cenie równej wartości usługi serwisanta.

Jeżeli podatnik nie chce wykazywać kasy fiskalnej w remanencie likwidacyjnym, to powinien tych wszystkich czynności dokonać przed dniem likwidacji działalności gospodarczej. Oznacza to, że najpierw powinien umówić się z serwisantem i urzędnikami w sprawie kasy fiskalnej, potem dokonać zakończyć jej pracę, potem kasę zlikwidować czy sprzedaż, a dopiero potem zgłosić likwidację działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym.

Warto mimo wszystko rozważyć sprzedaż kasy, szczególnie droższych modeli. Nawet przy dość wysokich kosztach wymiany modułu fiskalnego może ona znaleźć nabywcę.

iformacja za zgodą serwisu www.vat.pl

Copyright © 2019. HUNTER KOMPUTERY  Rights Reserved.