• POSNET THERMAL XL

  Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych!

 • NOVITUS NANO E

  Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż (przenośną), lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię...

 • INNOVA PROFIT EJ

  Najnowszy model znanej i bardzo cenionej przez klientów drukarki fiskalnej przeznaczonej do małych i średnich sklepów oraz gastronomii

Tanie Kasy Fiskalne

PHP/Instalacja/MySQL 5

Instalacja MySQL 5.0

Aby testować strony na własnym komputerze, oprócz programu Apache będzie nam jeszcze potrzebna instalacja serwera MySQL (bazy danych).

Instalacja w systemach Unix/Linux

Kompilacja ze źródeł

$ ./configure --prefix=/usr/local/mysql
$ make
# make install

Pakiety

Także serwer baz danych MySQL można zainstalować z pakietów. Przeważnie jest on już wtedy w pełni gotowy do pracy i wymaga jedynie uruchomienia. Po szczegóły instalacji odsyłamy do instrukcji twojego menedżera pakietów. Jeśli pakiet MySQL nie był zainstalowany domyślnie w Twoim komputerze, być może będziesz musiał sam skonfigurować i uruchomić serwer.

Konfiguracja i uruchomienie MySQL pod Linuksem

Poniższy opis został sprawdzony w dystrybucji Slackware Linux. Pod innymi dystrybucjami może pójść tylko łatwiej. Żeby przekonać się, czy serwer MySQL działa, należy spróbować się na niego zalogować. Jako root:

$ mysql -u root -p

Jeśli MySQL zapyta o hasło to znaczy, że działa. Gdy zaś otrzymamy komunikat w stylu "cannot connect", musimy sprawdzić i poprawić/uzupełnić/dokończyć konfigurację:

Czy w katalogu /etc jest plik my.cnf? Jeśli go nie ma, należy skopiować w któryś z gotowych plików my-[small|medium|large|huge].cnf. Przykładowo dla prostej bazy danych na zwykłym domowym PC do ćwiczeń w zupełności wystarczy model small - nie zużyje wielkich połaci RAM-u.

# cp /etc/my-small.cnf /etc/my.cnf

Teraz należy utworzyć grupę mysql i użytkownika mysql (niewykluczone, że już istnieje), nadać mu hasło i prawa do katalogów i programów związanych z MySQL.

# useradd mysql
# passwd mysql
# groupadd mysql
# chown mysql:mysql /usr/bin/mysql*

Nieskonfigurowany MySQL daje nam możliwość łatwego wyboru miejsca, w którym będą przechowywane bazy. Można wybrać standardowe miejsce w /var/lib/mysql, ale byłoby dobrze nie przechowywać ważnych danych na partycji systemowej. Wielu użytkowników ma katalog /home domyślnie przez dystrybucję lub z własnego wyboru umieszczony na innej partycji lub nawet innym dysku. Warto wtedy utworzyć w /home katalog na bazy, który przeżyje każdą katastrofę łącznie z ponowną instalacją systemu. Obojętnie, które rozwiązanie wybierzesz, dalej będę się posługiwał nazwą /ścieżka/do/bazy.

# mkdir /ścieżka/do/bazy      (np. /home/mysql_bazy)
# chown -R mysql:mysql /sciezka/do/bazy

Następnie należy przygotować katalog roboczy MySQL-a. Należy to zrobić jako użytkownik mysql - inaczej będziemy mieli trudności z uruchomieniem i działaniem serwera, prawami dostępu etc.

# su - mysql
$ mysql_install_db --datadir="/ścieżka/do/bazy"
$ exit (wyjście do roota)

Jeśli instalowaliśmy bazę w innym niż domyślny katalogu, należałoby uwzględnić tę zmianę w skrypcie startowym serwera. W tym celu otwieramy w dowolnym edytorze plik /etc/rc.d/rc.mysqld, odnajdujemy zapis mysqld_safe --datadir=/var/lib coś_tam_dalej i zmieniamy go na mysqld_safe --datadir=/ścieżka/do/bazy coś_tam_dalej. Serwer musi wiedzieć, z jakim katalogiem będzie pracował. W innych dystrybucjach (np. Debian) skrypty startowe umieszczane są w katalogu /etc/init.d/. Przy okazji zajmiemy sie automatycznym uruchamianiem serwera na przyszłość.

# chmod 755 /etc/rc.d/rc.mysqld

Teraz już możemy uruchomić serwer: Edytujemy plik /var/lib/mysql/mysqld.conf (w innych dystrybucjach np. /var/lib/mysql/mysqld.conf)i, jeśli baza będzie służyć tylko nam na naszym komputerze (a tak zakładamy w podręczniku), należy odkomentować (usunąć znak # z początku) linijkę, w której znajduje sie zapis "skip-networking". W ten sposób odetniemy użytkownikom innych komputerów możliwość zdalnego logowania się do naszej bazy.

# su -mysql
$ /etc/rc.d/./rc.mysqld start &

Serwer powinien się uruchomić.

Jeśli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo, możemy użyć skryptu mysql_secure_installation. Jest on dobrze opisany podczas wykonywania - prawie, że wizard. Pozostawi jedynie konto roota dla bazy, wyrzuci konta anonimowe i bazę test wraz z zawartymi w niej tabelami.

Copyright © 2019. HUNTER KOMPUTERY  Rights Reserved.